Zbieramy kasztany

Na przełomie września i października  w przedszkolu ponownie zorganizowaliśmy akcję „zbieramy kasztany”. Rodzice wraz z dziećmi przez miesiąc gromadzili kasztany, aby pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Podczas zajęć także wykorzystywaliśmy je jako pomoc dydaktyczna dzieciaki chętnie  układały różne figury, tworzyły zbiory. Po zakończonej akcji do szkoły przyjechał pan myśliwy, który osobiście odebrał kasztany, a w podziękowaniu wszystkim dzieciom za zaangażowanie podarował kolorowanki.