Szkolne wybory do Samorządu uczniowskiego na rok szk. 2018 – 2019

Dnia 14 września 2018 r.  przeprowadzono w naszej szkole zgodnie z zasadami demokracji wybory do Samorządu Uczniowskiego.                                                            Na liście opiekunów znajdowało się sześciu nauczycieli, na liście do Rady Samorządu startowało ośmiu uczniów.                                                                                                                Przygotowano 38 kart do głosowania dla wszystkich uczniów szkoły.                           W tajnym głosowaniu brało udział 36 uczniów, 2 nieobecne.

Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów ogłosiła:                                                        – opiekunem SU – p. Karolinę Siudakiewicz     24 głosy                                                    – przewodnicząca – Julia Sakowska (ucz. kl. V)                                                                 – z-ca przewodniczącej – Oliwia Plona – (ucz. kl. V)                                                           – sekretarz – Daria Korwek – (ucz. kl. V)

Z uwagi na fakt, że p. Karolina Siudakiewicz po raz pierwszy objęła funkcję Opiekuna SU, na prośbę jej i uczniów do współpracy w roku szkolnym 2018 – 2019 poproszono byłego Opiekuna SU – p. Mariolę Prostek, która wyraziła na to zgodę.

Pani Karolinie Siudakiewicz życzymy owocnej i przyjemnej pracy.

Komisja Skrutacyjna w składzie:                                                                                    P. Pani dyrektor Ewa Ćmielewska, P Mariola Prostek, P. Urszula Kalinowska,                uczniowie: Weronika Przestrzelska, Kinga Sejnowska, Kacper Plona, Adrian Staniórski.