Sukces Moniki Sokołowskiej!

„Moja Ojczyzna, moja Polska…” takimi słowami Monika Sokołowska rozpoczęła swoją prezentację na VII Konkursie Piosenki Patriotycznej „Szlakiem Niepodległości” w Szczuczynie.

Głos uczennicy rozbrzmiewał na całą salę, a widzowie nie mogli oderwać od niej wzroku.  Monika jako jedyna reprezentowała szkołę w tym konkursie i zajęła w nim III miejsce. Serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania talentu muzycznego. Do konkursu uczennicę przygotowała p. Paulina Wiśniewska. Dziękujemy również p. Urszuli Kalinowskiej za wsparcie i obecność podczas konkursu.