Samorząd uczniowski 2021/2022

Zarząd SU został wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się 30.09.2021 r. Opiekun SU został wyznaczony przez Dyrektora szkoły a została nią Natalia Rybicka. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

  • Daria Korwek klasa VIII 

  • Monika Sokołowska klasa VIII 

  • Oliwia Plona klasa VIII  

  • Julia Kowalewska klasa VI 

Przewodniczący i opiekun SU ściśle współpracują z dyrekcją szkoły, ustalając i podejmując wspólne działania. 

Pierwsze spotkanie Zarządu SU z przedstawicielami samorządów klasowych odbyło się 8 października. Ustalono wówczas system kolejnych zebrań oraz podjęto pierwsze działania.  

Przydzielono funkcję członkom SU: wybrano skarbnika, przewodniczącego, sekretarza oraz zastępcę.  

  • przewodniczący – Daria Korwek klasa VIII 

  • zastępca – Oliwia Plona klasa VIII 

  • skarbnik –Julia Kowalewska klasa VI 

  • sekretarz – Monika Sokołowska klasa VIII 

Opracowano plan pracy SU na r. szk. 2021/2022. 

REGULAMIN-SAMORZĄDU-UCZNIOWSKIEGO SP Kisielnica (1)