Rajd rowerowy do Jeziorka

20 października, jak co roku, uczniowie  klas starszych wraz z nauczycielami: p. M. Iwanowskim i p. M. Prostek – opiekunem Samorządu Uczniowskiego odwiedzili i wysprzątali w lesie Jeziorkowskim groby pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej okolicznych mieszkańców.

Chcemy o nich pamiętać…, staramy się utrzymywać w czystości to miejsce kaźni niemieckiej. Na zbiorowych mogiłach modlitwą, chwilą zadumy i zapalonymi zniczami uczciliśmy ich pamięć.