Pasowanie na ucznia oraz Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2018 roku o godz. 10.00 w naszej  szkole miała miejsce niezwykła uroczystość: Pasowanie na ucznia oraz Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierownictwem Urszuli Kalinowskiej,  przygotowali przedstawienie „Ołówek do pasowania”. Pasowanie na ucznia to istotne i mocno przeżywane wydarzenie w życiu pierwszoklasistów. Zabawna formuła przedstawienia rozładowała napięcie i sprawiła, że oficjalna uroczystość nie była „usztywniona”. Wiersze, monologi, dialogi i piosenki nawiązywały do miłości ojczyzny, zachęcały do prospołecznych postaw i wrażliwości na los drugiego człowieka – bo w szkole ważna jest misja.

W przedstawienie zaangażowani  byli nie tylko uczniowie klasy I ale również uczniowie klasy IV, II i III, rodzice i nauczyciele. Tradycyjnie w naszej szkole pasowanie na ucznia zbiega się z Dniem Edukacji Narodowej. Wiersze dedykowane nauczycielom obrazowały ich ciężką pracę. Na koniec uczniowie wyśpiewali:

„ W nauczycielu mam przyjaciela, on walczy o mnie i przy mnie trwa. On mnie tak dobrze zna.”

Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Uczniowie złożyli przysięgę na kodeks ucznia. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotkniecie jego lewego ramienia dużą kredką życząc przy tym wielu sukcesów w nauce. Każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania na ucznia i upominki. Na koniec uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Ćmielewska, która podziękowała nauczycielom za współpracę i wręczyła nagrody pracownikom szkoły. Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po zakończeniu tej części akademii delegacja uczniów wręczyła wszystkim pracownikom upominki. Uczniowie kl. I rozeszli się do swojej klasy, w której rodzice uczniów przygotowali swoim dzieciom i nauczycielom skromny poczęstunek.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.