MIĘDZYNARODOWY PROJEKT JĘZYKOWY 

W roku szkolnym 2020/2021, w klasach 7 i 8 jest realizowany MIĘDZYNARODOWY PROJEKT JĘZYKOWY  „LdL für mich und für dich” – „Uczenie się poprzez nauczanie”

Celem innowacji  jest wzbudzenie szczególnego zainteresowania nauką języka niemieckiego poprzez praktyczne wykorzystanie innowacyjnych aplikacji internetowych. W ramach tego projektu uczniowie:

  •       przygotowują logo projektu;
  •       opracowują zadania dotyczące przedstawiania siebie i innych, zainteresowań, krajów oraz  języków, link do zadań umieszczają na stronie projektu;
  •       przygotowują opisy  rodziny oraz formy spędzania wolnego czasu, link zamieszczają na stronie internetowej;
  •       przeprowadzają jedną lekcję z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu zadań;
  •       uczą swoich rówieśników z innych krajów piosenek w języku ojczystym, nagrywają własne wykonanie / interpretację utworów;
  •       przygotowują zadania dotyczące opisu szkoły, planu lekcji, nauczycieli;
  •       formułują pozdrowienia pisemnie lub ustnie.

Uczniowie nabiorą większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem niemieckim. Poszerzą oraz usystematyzują wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki. Pogłębią umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku niemieckim. Będą selektywnie wykorzystywać zasoby Internetu jako źródła wiedzy i dostrzegać korzyści edukacyjne.

Innowacja przyczyni się również do wzrostu motywacji do nauki oraz umiejętności samodzielnego planowania własnej pracy. Uczniowie nabędą umiejętność korzystania z najnowszych technologii informacyjnych.

Monika Nieścier