Konkurs z języka angielskiego

Zakres tematyczny – PANDA

 11 kwietnia 2018r.

Klasa IV szkoły podstawowej

 1. Gramatyka:
 • czas Present simple i Present continous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: “saxon genitive”, zaimki dzierżawcze,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik “to be”, “have got”, “have”, “can”,
 • zaimki wskazujące “this/that; these/those”,
 • konstrukcje: “there is/isn’t”, “there are/aren’t”,
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające: where, who, when, what, how, which,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an, the.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • przedmioty w życiu codziennym,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • ja i moja rodzina,
 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • kraje i narodowości,
 • posiłki i ich pora, warzywa i owoce,
 • praca naszych rodziców, popularne zawody.

 

Klasa V szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej, oraz:

 1. Gramatyka:
 • rodzajnik nieokreślony “a/an” i określony “the”, stosowanie w prostych sytuacjach,
 • liczebniki porządkowe, daty,
 • czas Past simple,
 • czas Future simple i “going to” dla przyszłości,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • określniki: much, many, a lot of, some, any i no,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • stopniowanie przymiotników,
 • spójniki: but, or, and, so, because,
 • pytajniki: whose, why.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • wygląd człowieka: wzrost, fryzura, oczy,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • spędzanie wolnego czasu, hobby i zainteresowania,
 • jedzenie i napoje,
 • części ciała i ubrania,
 • kraje, narodowości i języki.

 

Klasa VI szkoły podstawowej

Zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej, oraz:

 1. Gramatyka:
 • czas Past Continous,
 • czas Present perfect,
 • porównania z as … as,
 • określniki: (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • czasowniki modalne: “can, must, should, would, could, shall oraz have to”,
 • zwroty: be allowed to, would like, be able to,
 • tryb rozkazujący.
 1. Funkcje językowe i słownictwo:
 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • różne formy transportu, podróże i turystyka.