Konkurs przyrodniczy

P o d l a s k i K u r a t o r O ś w i a t y  zaprasza szkoły podstawowe                        w województwie podlaskim do wzięcia udziału w konkursach przyrodniczych, których organizatorem jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac. Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Konkursy podzielone są na cztery grupy uczestników: 

1) Pierwszą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski. 2) Drugą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenów powiatów, na których znajduje się Puszcza Białowieska i powiatów okalających, tj. hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok. 

3) Trzecią grupą są nauczyciele szkół podstawowych z terenu całej Polski. 4) Czwartą grupą są uczniowie szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska. 

Do wygrania jest 88 nagród (laptopy, tablety, smatwache marki APPLE i SAMSUNG oraz kamery marki PANASONIC)

https://puszcza.tv/aktualnosci/cat/7/konkursy