Konkurs literacki pt. “List do przyszłego Ja”

Pięcioro uczniów klas VI-VIII naszej szkoły wzięło udział w konkursie literackim pt. „List do przyszłego Ja” zorganizowanym z okazji Tygodnia Pisania Listów
(9-15 października) przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży Oddział dla Dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs adresowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Zadaniem uczestników było napisanie listu do siebie za 10 i więcej lat, w którym opisują siebie, swoje osiągnięcia, system wartości, otaczającą rzeczywistość oraz swoje marzenia, plany na przyszłość i oczekiwania względem siebie. Założeniami konkursu było: zainteresowanie tradycyjną formą korespondencji, kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami oraz rozbudzanie wyobraźni. 

Spośród 92 złożonych prac Komisja oceniająca w składzie: Pani Maria Tocka – redaktor Tygodnika Podlaskiego „Kontakty” w Łomży; Pani Justyna Kozicka – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży; Pan Romuald Gorlewicz – kierownik Oddziału Poczty Polskiej w Łomży, biorąc pod uwagę staranność oraz poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej, pomysł na przechowanie listu i ogólne wrażenie estetyczne przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych znalazła się Daria Korwek, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Kisielnicy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.