Informacja do rodziców w sprawie nauki zdalnej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 poz. 493) , z dniem 25.03.2020r. (środa) w naszej szkole będziemy wdrażać obowiązek nauki zdalnej. Nauka zdalna, realizowana przez poszczególnych nauczycieli będzie prowadzona według następujących zasad:

  1. Nauczyciel planuje naukę zdalną w ramach każdego przedmiotu i w wymiarze określonym tygodniowym planem lekcji, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowania zajęć w każdym dniu, z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.
  2. W dzienniku elektronicznym będą odnotowywane tematy zajęć, frekwencja i oceny.
  3. Podstawą oznaczenia w e-dzienniku obecności ucznia na zajęciach jest między innymi informacja zwrotna ucznia (w jego imieniu – rodziców) do nauczyciela z wykonanej pracy, zalogowanie się na platformie edukacyjnej, kontakt przez komunikatory społecznościowe itp.
  4. Informacje o dostępnych materiałach edukacyjnych i możliwych formach ich realizacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, na stronach proponowanych przez nauczycieli – zadania domowe w dzienniku elektronicznym, stronie ministerialnej www.men.gov.pl itp.
  5. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości, bieżących problemów, proszę o nawiązanie indywidualnego kontaktu bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu – za pomocą wspólnie ustalonej formy – w godzinach 8.00 – 16.00.
  6. Do Państwa dyspozycji pozostaje Dyrektor Szkoły, który jest odpowiedzialny za całokształt działań związanych z organizacją zdalnego nauczania – można się ze mną komunikować za pomocą komunikatora Messenger, poczty elektronicznej pisząc na adres szkoły spkisielnica@gmail.com.pl                                                                                                                                                      Dyrektor

 Wiesława Masłowska