Żywa lekcja historii

13 maja w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii, którą w formie spektaklu pt. Od powstania listopadowego do odzyskania Niepodległości” zaprezentowała Agencja Widowisk Historycznych ARKONA” z Torunia.

Treść tej żywej lekcji historii obejmowała informacje dotyczące czasów Polski pod zaborami oraz ukazywała dążenia niepodległościowe Polaków. Nasi uczniowie mieli możliwość obejrzenia pokazu walki na szable i bagnety, wzięcia udziału w punkcie poborowym – rekrutacji Legionistów Piłsudskiego oraz przemarszu i pokazie musztry.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się przeprowadzenie wśród uczniów rekonstrukcji plebiscytu, czyli głosowania o przynależności Śląska do II Rzeczpospolitej. Na zakończenie chętni widzowie uczestniczyli w krótkim teście wiedzy z przedstawianych zagadnień. W nagrodę otrzymali wybite okolicznościowe monety.

Była to atrakcyjna forma bliższego zetknięcia się z historią znaną dotychczas z podręczników.