Zwycięstwo w IX edycji Międzyszkolnego Turnieju Czytelniczego „Apetyt na przygodę”

Troje uczniów Szkoły Podstawowej w Kisielnicy – Daria Korwek, Julia Sakowska i Damian Korwek – zostało laureatami  I miejsca w IX edycji Międzyszkolnego Turnieju Czytelniczego „Apetyt na przygodę”.

Konkurs odbył się 14 maja 2021 roku w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Był skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Młodzież miała wykazać się znajomością książek polskich autorów: Antykwariusz E. Karwan-Jastrzębskiej,  Tarantula, Klops i Herkules J. Olech,  Czworo i kości K. Szymeczki,  Dzika mrówka i Jezioro Złotego Lodu A. Perepeczki i Tajemnicza wyprawa Tomka A. Szklarskiego. Turniej  „Apetyt na przygodę” zorganizowany został w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Celami konkursu było: zainteresowanie uczniów twórczością polskich autorów, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenie pamięci, kojarzenie zdarzeń, kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

W konkursie udział wzięli reprezentanci trzech szkół z Łomży: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży i Szkoły Podstawowej nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży i jednej z powiatu – Szkoły Podstawowej w Kisielnicy. Trzyosobowe drużyny zostały wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych. Konkurs składał się z trzech etapów, podczas których uczestnicy odpowiadali na pytania ustne i pisemne oraz formułowali wypowiedzi na podstawie wysłuchanych fragmentów.

Gratulujemy zwycięstwa uczniom naszej szkoły.

http://www.bibliotekadladzieci.pl/apetyt-na-przygode/