Zawieszenie zajęć w szkole

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Szczegółowe informacje na stronie :

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach