Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy z dnia 22.05.2020 r.

Zarządzenie nr 8/2019/2020 z dnia 22.05.2020 r Dyrektora Szkoły Podstawowej      w Kisielnicy w sprawie: sposobu organizacji pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zarządzenie od 25 maja-2020 r.

Zał. 1, zgłaszanie na zajęcia opiekuńcze

Zał. 2, procedura sprawowania opieki

Zał. 3, procedura bezpieczeństwa epidemiologicznego

Zał. 4, procedura przepływu informacji-1

Zał. 5, organizacja konsultacji dla uczniów

Zał. 6, procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych

Zał. 7, Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece

Zał. 8, Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach