„Warto wyciągnąć pomocną dłoń”

„Warto wyciągnąć pomocną dłoń”! Tak uznali uczniowie naszej szkoły wysyłając pieniążki w „tygodniu miłosierdzia” dla „dzieci Afryki”. Kierując się miłosierdziem i mając w sercu powiedzenie Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”(Mt 20) po raz kolejny wyciągnęliśmy pomocną dłoń do tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Nie jest to duża kwota (200zł) ale jest to dar naszych serc. Od wielu już lat współpracujemy z Zakonem Sióstr Klawerianek – zakonem misyjnym, które to w dowód wdzięczności przysyłają  dla naszej szkoły czasopismo „ECHO z AFRYKI”.  Dzięki tej długoletniej współpracy z czasopisma, uczniowie dowiadują się o problemach, z jakimi borykają się ludzie Ekwadoru, Zambii, Polinezji, Indonezji, Ugandy…, gdzie brakuje wody, podstawowego żywienia, ubrań, lekarstw, bandaży, dzieci nie znają słodyczy, nie mają rodziców, nie wiedzą w niektórych regionach co to jest szkoła. Dzięki temu czasopismu choć w małym stopniu pomagamy przy budowie szpitali – wzniesieniu szopy, przy kopaniu studni głębinowej, by woda z nich mogła ratować im życie. Na tych działaniach nie poprzestajemy. Widzieć uśmiech radość na załączonych w miesięczniku zdjęciach i nasze serca się radują.                                                                                            Dziękuję wszystkim dzieciom naszej szkoły za piękną bezinteresowną postawę niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, których nawet nie znamy.

Nauczyciel – Mariola Prostek