Szkoła Demokracji 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa w Kisielnicy wzięła udział w programie Szkoła Demokracji. 

Opis programu 

Celem programu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. 

W programie wzięło udział aż 72 szkoły z całej Polski, z których 33 zdobyły certyfikat Szkoły Demokracji, a aż 32 certyfikat z wyróżnieniem w tym również nasza szkoła.