Rajd rowerowy do Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

Rajd rowerowy  do Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

Znajomość historii małej ojczyzny jest niezwykle ważnym elementem wychowania
do wartości. 19 września 2016 r. uczniowie Szkół Podstawowych w Dobrzyjałowie
i Kisielnicy wspólnie odbyli rajd rowerowy, aby uczcić pamięć ofiar zbrodni hitlerowskiej dokonanej w lesie Jeziorkowskim. Wraz z nauczycielami uporządkowali mogiły więźniów
z łomżyńskiego więzienia, zakładników miasta Łomży oraz seniorów z Domu Opieki
w Pieńkach Borowych.

Coroczne lekcje historii prowadzone przez panią Beatę Sejnowską-Runo, społecznego kustosza Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku są czasem zadumy  i modlitwy. Uświadamiają dzieciom, jak wielką cenę zapłaciło pokolenie pana Jerzego Smurzyńskiego, ostatniego skazańca z Jeziorkowskiego lasu, za wolną Ojczyznę.

W liście adresowanym do uczestników leśnej lekcji pan Jerzy Smurzyński pisał: „Proszę, abyście zawsze pamiętali o tej leśnej nekropolii, o tym, co się tu wydarzyło. Niech
to będzie przestrogą dla Was i następnych pokoleń <<Nigdy więcej wojny!>>”.

dsc_1236dsc_1238dsc_1244dsc_1252dsc_1258dsc_1288dsc_1292dsc_1292dsc_1299dsc_1306dsc_1275dsc_1272 dsc_1307 dsc_1265 dsc_1274 dsc_1284 dsc_1300 dsc_1303 dsc_1306 dsc_1309 dsc_1313 dsc_1327 dsc_1332 dsc_1333 dsc_1334 dsc_1341 dsc_1353