Rajd rowerowy do Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku

15 października, jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym do Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku. Rajd jest świetnym sposobem na sprawdzenie kondycji fizycznej uczniów, ale przede wszystkim ma na celu uczczenie pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej dokonanej w lesie Jeziorkowskim.

Uczniowie klas IV-VII z pomocą nauczycieli – p. Marioli Prostek, p. Agaty Sokół
i p. Marka Iwanowskiego uporządkowali mogiły więźniów z łomżyńskiego więzienia, zakładników miasta Łomży oraz seniorów z Domu Opieki w Pieńkach Borowych. Coroczne żywe lekcje historii są dla naszych podopiecznych czasem refleksji nad wartością życia
w niepodległym kraju. Dziś nie zagrażają nam realizacje założeń totalitarnych ideologii. Nikt nie grozi nam śmiercią tylko dlatego, że jesteśmy Polakami.

Pamiętamy każdego roku o apelu pana Jerzego Smurzyńskiego, ostatniego skazańca
z Jeziorkowskiego lasu, który pisał w liście do naszych uczniów:
„Proszę, abyście zawsze pamiętali o tej leśnej nekropolii, o tym, co się tu wydarzyło. Niech
to będzie przestrogą dla Was i następnych pokoleń <<Nigdy więcej wojny!>>”.