Rada pedagogiczna

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany

przedmiot

Status zawodowy
  1 2 3
1 Ćmielewska Ewa

– dyrektor

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka dyplomowany
2 Szymanowski Bogdan matematyka, przyroda, zajęcia techniczne dyplomowany
3 Kalinowska Urszula edukacja wczesnoszkolna dyplomowany
4 Prostek Mariola religia, muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie dyplomowany
5 Sokół Agata język polski, historia i społeczeństwo, logopedia, terapia pedagogiczna mianowany
6 Iwanowski Marek wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, informatyka dyplomowany
7 Plona Emilia język angielski mianowany (urlop)
 8 Mizgier Tomasz
język angielski
kontraktowy
9 Dębowska Barbara wychowanie przedszkolne, rewalidacja mianowany