Projekt Aktywna Tablica 2022

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy bierze udział w kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w 2022 r.