GANG FAJNIAKÓW

We wrześniu grupa z Oddziału Przedszkolnego otrzymała kilka książeczek oraz
maskotek z „Gangu Fajniaków”.

Podczas zajęć zorganizowałam dzieciom kilka
zabaw, konkursów .Radość dzieci była wielka, a przy tym zachęciłam dzieci,
aby wziąć udział w ogólnopolskiej z akcji zorganizowanej przez sieć sklepów
Biedronka „Gangu Fajniaków ”. Był to projekt edukacyjny, który miał na celu
wpajać od najmłodszych lat dobre nawyki ekologiczne.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Czytałam różne
opowiadania związane z 4 żywiołami oraz pokazywałam eksperymenty
uczniom. Sami uczniowie także uczestniczyli w niektórych eksperymentach,
jak: przelewanie wody, sadzenie roślin, dmuchanie torebek ,piórek,. Uczniowie
stworzyli także kilka pięknych prac plastycznych, które brały udział w
konkursie. Przeszliśmy razem przez cztery żywioły ”WODA,OGIEŃ ,ZIEMIA
ORAZ POWIETRZE”.Za udział w akcji dzieci od organizatorów otrzymały
dyplomy, a nauczyciel prowadzący podziękowanie.
Jesteśmy przekonani, że zajęcia wpłynęły na poszerzenie wiedzy najmłodszych.
Barbara Dębowska