Doradztwo zawodowe

https://nabor.pcss.pl/lomza/szkolaponadpodstawowa/

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx?fbclid=IwAR3YElF-cT4LMzz1UCSr2BgJ6BgL-VgGKAPiiFNf0ooDuwutF9B0ICoJJKA