Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas. Z uwagi na to, że dzieci są świadkami palenia tytoniu przez starszych kolegów, rodzeństwo, często również rodziców i dziadków, edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie jest niezwykle szkodliwe i oznacza między innymi:
• zmniejszoną gotowość szkolną,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Do podstawowych metod wychowania antynikotynowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka

Program skierowany był nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców, a jego głównym celem był wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Program „Czyste powietrze wokół nas” uzyskał pełną akceptację rodziców naszych uczniów.
Realizowany był podczas 5 zajęć warsztatowych z dziećmi:

  • ,,Wycieczka po okolicy przedszkola”
  • „Co i dlaczego dymi?”
  • „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
  • „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”
  • ,,Jak unikać dymu papierosowego?”
  • Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Wykonywały prace plastyczne i ulotki na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Zorganizowany został kącik informacyjny dla rodziców w formie plakatów na temat szkodliwości palenia papierosów.

Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.
Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych.